Meteoria

Map of Söderfjärden

Diskviksvägen-Loisketie-road is plowed in the winter

SFJkarta5_swe-fin-en+SolS+kvarn+Stundars+PumpSt.jpg