Meteoria

520 miljoner år

Dramatik och långsam förändring under 520 miljoner år

Utställningen omfattar en svindlande lång tid – 520 miljoner år.  I begynnelsen kolliderade en stor meteorit/asteroid med jorden. I ett helvetiskt ögonblick kom universums urkraft att forma Söderfjärden. I en våldsam explosion tillkom en djup och vid kratergryta. Bergrunden och meteoriten smälte och förångades. Stenmaterial kastades vida omkring. En tsunamivåg spreds över ett öde hav. Långsamt fylldes kratern med sand och lera som under årmiljoner pressades ihop till sedimentbergarter. Mera material täckte in och skyddade kraterkanterna under hundratals miljoner år. Istider och erosion nötte sakteliga fram kraterkanten.

Idag är SöderfjäTaulu 3-4.jpgrden en av jordens bäst bevarade meteoritkratrar och kallas med fog Finlands vackraste meteoritkrater.

Under den långa tiden från nedslag till idag vandrade den fennoskandiska urbergsplattan med Söderfjärden från södra halvklotet upp till 63o N.

Utställningens multimedia berättar den 520 miljoner år långa historien på tio intensiva minuter.

Efter multimedian kan besökaren studera en miniatyrkrater av Söderfjärden och en panoramamålning av hur trakten stigit ur havet och förändrats under mer än fyratusen år.

Första våningens ljusskåp handlar om meteoritkratrar När himlen faller ner och om Söderfjärdens uppkomst Finlands vackraste meteoritkrater.

Sammanlagt sju borrhål har gett kunskap om kraterns geologi. I en vitrin visas borrkärnor från det djupaste borrhålet som gick ner till 347 meter. I ett meteoritskåp ges prov på många olika meteoriter som hittats på olika platser på jorden. Utställningsbesökare kan få ta en äkta rymdsten i sin hand.

Ett ljusskåp i andra våningen ger åskådlig kunskap om landhöjningen efter senaste istiden: Land ur hav - människan dyker upp.