Meteoria

Aktuellt

publicerad: 25.11.21

Nya kraterfynd fäste omvärldens blickar på Meteorian
Publiken kom tillbaka efter pandemin
och nu har också utvidgningsplanerna avancerat
- läs  mera om Meteoriaåret 2021, här:

Fil: METEORIAåret i MurmursundsAllehanda 2021- s 168-172.pdf (Matts Andersén @ 29/12/21 10:37)

Nya fynd VBL 21.8 2021.jpg


Nyheter i media
om Meteorian

och Söderfjärden hösten 2021

- se här:

Fil: Media om Meteorian och SFJ h 2021 för webben.pdf
(Matts Andersén @ 25/11/21 19:10)

uppdaterad: 14.01.22 12:55