Meteoria

Aktuellt

publicerad: 27.02.22

Meteorian deltar  i Sustainable Travel Finland STF med sikte på certifiering av Meteorian som en kvalificerad, klimatsmart turistaktör
För certifieringen pågår en omfattande genomgång av centrets funktion/miljö för att fortlöpande kunna uppdatera:
- Social och kulturell hållbarhet
- Ekologisk hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet.
Utgående från en egen plan kommer Meteorians hållbara profil att uppdateras.  I processen involveras Meteorians guider, föreningsaktiva och besökare om planens mål och om FN:s globala mål för hållbar utveckling.
SE: METEORIANS STF-UTVECKLINGSPLAN

uppdaterad: 27.02.22 11:37