Meteoria

Aktuellt

publicerad: 31.12.20

Meteorians uteutställningar och fågeltorn är öppna alla dagar.

En betydande del av utställningarna finns ute med skyltar, tidslinje och modeller av kratern och solsystemet.
Nya ute-attraktioner som besökare kan ta del av i egna mobiltelefoner:
- ett fiktivt ögonvittne berättar om meteoritnedslaget för över 520 milj.år sedan
- en minianimation av nedslaget
Dessutom exponeras borrkärnor ur kraterns djup och meteoriter i  meteoritladans tre skyltfönster, m.m.

På grund av det skärpta coronaläget kan tillsvidare inga grupper mottas 


All energi vid Meteorian produceras med sol, vind och biovärme (biomeiler)

Under den mörka och kalla årstiden är centrets lilla vindkraftverk speciellt betydelsefullt.
Runt Söderfjärden växer större kraftverk upp. Hösten 2020 syns sammanlagt 30 vindmöllor från Öjbergets utsiktstorn.


Nyhet hösten 2020 som återkommer i augusti 2021

Titta på tranor och andra fåglar i direktsändning från Söderfjärden via BirdLife Finland:s webbkamera

Kameran roterar automatiskt 360° över åkrarna och sänder live-bilder men inget ljud. På natten står kameran stilla. Kameran är placerad i fågeltornet vid besökscentret Meteoria Söderfjärden.


Rastplats för tranor

Meteoritkratern Söderfjärden är Finlands viktigaste tranrastplats både på våren och hösten. Speciellt på hösten rastar tusentals tranor på Söderfjärden från augusti till oktober. Dagsrekordet från september 2019 är över 10 000 och hösten 2020 har över 9 000 tranor räknats under en dag. De flyger in på morgonen för att under dagen äta ute på fälten och flyger sedan på kvällen ut till skärgården för trygg övernattning vid kobbar och skär.    
I mitten av oktober har alla tranor lämnat Söderfjärden - se diagrammet nedan för år 2020. 
Kvar under hösten finns ännu ett tusental sångsvanar och tusentals gäss som kan ses i webbkameran.

Trandiagram SFJ år 2020.jpg


* * * SÖK KRATERSTENAR OCH VINN ETT PRIS FÖR GODA UPPSLAG * * *

- läs mera i infoblad om kraterstenar


URKRATER - ETT PROJEKT 2020-2022

URKRATER skylt.jpgEtt tvåårigt Leaderprojekt URKRATER för utveckling av Meteorian startade hösten 2020. 

Projektet URKRATER genomförs av CLL - centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i samarbete med Sundom bygdeförening/Meteoria-sektionen.

Från ingången av 2021 leds projektet av ett trepersoners team, som fram till sommaren 2022 ska sköta utvecklingsarbetet:
* Projektledare Camilla Stenbäck, administratör/koordinerare/marknadsförare
* Lärare Jonas Nygård, digital utvecklare, filmare
* Lärare Roland Träskelin, pedagogisk utvecklare

Mera om projektet: https://www.abo.fi/projekt/urkrater/#


Föreläsningar flyttas till 2021.jpg


Nytt TV-program Egenland 2020

Söderfjärden Egenland TV-Tema&Fem W.jpg

Söderfjärdens meteoritkrater är den vackraste i Finland. Meteorian berättar om både kratern och resten av världsalltet. Varje höst samlas här tusentals tranor för att äta inför sin långa flyttning

Egenland-programmet har sänts i Yle Teema & Fem - nu ses på arenan: https://arenan.yle.fi/1-50104892

Läs om resmålet i ett nötskal:   Meteoria Söderfjärden, en meteoritkrater och tranornas paradis i Sundom

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/03/soderfjarden-sundom


Tidskriften TEKNIIKAN HISTORIA nr 1/2020 skriver om Söderfjärdens historia

Tekn.Hist. Söderfjärdenin aukeama 1-2020.jpg


Meteorians observatorium


> VISNINGAR VINTERN 2020


Biomeiler

Biomeilern efter en månad.jpg 

I början av december 2019 byggdes en så kallad biomeiler för produktion av värme för meteoritladan vid Meteoria Söderfjärden. Biomeilern innehåller en kompostblandning av färsk björkflis och obrunnen hästdynga. Då mikroorganismer – främst en mängd olika bakterier – bryter ner det organiska materialet, frigörs värme och temperaturen i komposten/biomeilern kan stiga upp över 60C.
Biomeilern har tillkommit inom det internationella Leaderprojeket ”OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development”, där yrkeshögskolan NOVIA är lokal aktör.  Sundom bygdeförenings Meteoria-sektionen har bidragit med talkoarbetskraft.

Anläggningen vid Meteorian torde vara den enda fungerande biomeilern i Finland.

Meteorians biomeiler ger under vintern 2019-2020 basvärme för meteoritladan. Ett 3 kW vindkraftverk och 4,5 kW solpaneler producerar övrig energi, som lagras i 24 batterier, 1250 Ah/100 h/2V.

Tack vare den uppdaterade energiförsörjningen med biomeilern, nya solpaneler och batterier kan besökscentret nu under vintern inbjuda till föreläsningar och bokade gruppbesök i meteoritladan.

Under hösten 2019 har Meteorians energiproduktion uppdaterats med 12 nya solpaneler (Σ= 3,3 kWh)
och 24 nya batterier som har en lagringskapacitet som är ca 2,5 gånger större än de gamla batterierna.

Solpaneler h 2019.jpg

*** NYTT TRANREKORD FÖR EN DAG PÅ SÖDERFJÄRDEN 10 126 st 16.9 2019

- se trandiagram  på sidan Fågeltornet  


BOK OM SÖDERFJÄRDEN OCH HIMLAKROPPARS NEDSLAG PÅ JORDEN - FINNS PÅ SVENSKA, FINSKA ELLER ENGELSKA

Three books sve, fi, eng ALLM.jpg

Ytterligare info om boken: scrolla ner och läs på denna sida eller klicka på FLYER


SUNDOM TV:s sändningar från serien UNIKA SÖDERFJÄRDEN - ta gärna del av föreläsningarna

  UNIKA  SÖDERFJÄRDEN - föreläsningsserie i april 2019l
 Söderfjärden är en unik plats på vår jord: En urgammal, välbevarad meteoritkrater – en av endast ca 190 kända kratrar på jordklotet; en yppig åkerrundel och ett fågelparadis.

Biolog Hans Hästbackas föreläsning om FÅGELLIVET PÅ SÖDERFJÄRDEN 2.4 2019
- kan ses via denna länk -> https://sundomtv.fi/forelasning-2-4-2019-unika-soderfjarden/ 

Svenska YLE:s vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund föreläste 9.4 2019 om VÅRT SOLSYSTEM FÖR NYBÖRJARE 
Marcus Rosenlund vid Metorian 9.4 2019.jpg
- föreläsningen kan ses här ->  https://sundomtv.fi/forelasning-9-4-2019-unika-soderfjarden-vart-solsystem/

Meteoria-ansvarige Matts Andersén föreläste 9.4 2019 om SÖDERFJÄRDEN OCH JORDENS NEDSLAGSKRATRAR
-  kan ses här -> https://sundomtv.fi/forelasning-9-4-2019-unika-soderfjarden-matts-andersen/


Deltagare på Öjberget.jpg


Söderfjärden 100-års jubileum av torrläggningens inledande.jpg

Se: Reportage i Landsbygdens folk 21.6 2019


METEORIA-ENERGY-METEORIIHI-ENERGY-METEORIA-ENERGY-METEORIIHI-ENERGY-METEORIA-ENERGY- METEORIIHI

Meteorian producerar all elektricitet med sol och vind. Energiproduktionen uppdateras kontinuerligt i samarbete med Yrkeshögskolan NOVIA. För ny energi- och utställningsteknik söker vi sponsorer. Bidrag kan betalas till
Sundom bygdeförening rf. > Bankkonto: FI38 4970 2140 7084 66


Astronomiföreningen Vasa Andromeda r.f.

https://www.ursa.fi/yhd/andromeda/

Astronomiska föreningen Andromedas visningar för allmänheten med väderreservation: kontrollera på visningsdagen via https://twitter.com/meteoria

uppdaterad: 13.01.22 20:11