Meteoria

Fåglarna

Fåglarnas paradis

svanar_o_tranor.jpgSöderfjärden är också fåglarnas paradis – speciellt berömt för massförekomsten av tranor.

Här finns den viktigaste mat- och rastplatsen för tranor i Finland med många tusen gästande tranor varje höst.

I skymningen flyger mäktiga tranplogar ut i skärgården för att övernatta i värmande strandvatten. De återvänder i gryningen för att under dagen kalasa på åkrarnas spillsäd.

Då tranorna kan skada oskördade fält, utförs försök med matning på särskilda viltåkrar. Även tusentals svanar och gäss gästar Söderfjärden.

 

Sista tranorna 2015.jpg

 

 

NYTT TRANREKORD FÖR EN DAG PÅ SÖDERFJÄRDEN 10 126 st 
16.9 2019      


 

 SFJ-trandiagram h-16 -17-18 -19.jpg