Meteoria

Jordbruket

Jordbruk på dränerad fjärd

soderfjarden_pa_50talet.jpgSöderfjärdens torrläggning på 1920-talet gav bygden kännbart utökade odlingsarealer. För det kreatursdominerade jordbruket behövdes hö i stora mängder. Därför blev Söderfjärden ett ladornas rike. Som mest fanns 3 000 hölador på 1940- och 1950-talen. 

Söderfjärdens odlingsareal är ca 2 300 ha. Idag odlas spannmål på ca 80 % av arealen. Korn är det dominerande sädesslaget, men även vete och havre odlas. Sockerbetor, oljeväxter och potatis är andr
a odlingsväxter.

Numera hålls en för miljö och odling ideal vattennivå i marken genom reglerad täckdikning.

skordetroska.jpgPumphusets pumpar dränerar fortsättningsvis 2/3 av odlingsmarken. Söderfjärdens odlingsslätt är ett Natura 2000 -område. Söderfjärden och delar av byarna Sundom, Munsmo och Solf utgör ett nationellt värdefullt landskapsområde.

Kornboden – kulturlandskapet beskrivs i ett ljusskåp i utställningens andra våning. Dessutom finns redskap för skörd och tröskning utställda i cafeterian, d.v.s. riebyggnadens tidigare loge.

Ute vid Meteorian finns historiska redskap som använts i jordbruket på Söderfjärden.