Meteoria

TellusTimeline

Balansbom 0-BIG BANG.jpg

En svindlande vandring

Jorden uppkom för 4 567 000 000 år sedan, d.v.s. 4 567 miljoner år tillbaka.

En tidsvandring på en 45 meter och 67cm lång balansbom på gården vid Meteoria Söderfjärden ger förhoppningsvis en uppfattning om den svindlande långa tidsrymden.

Skyltar på stolpar längs balansbommen berättar om viktiga skeenden i jordens historia under 4 567 miljoner år.

Barnens balansbom TellusTimeline är en tidsvandring  från jordens uppkomst via Söderfjärdens uppkomst för 520 miljoner år sedan fram till nutid. 1 miljon år motsvarar 1 cm på bommen. Den moderna människans hela historia ryms in på bommens 2 sista millimetrar.

En BIG BANG markering finns invid Marenvägen 137 meter från nollpunkten av TellusTimeline - nutid - illustrerar urknallen och universums uppkomst för ca 13 700 miljoner år sedan.