Meteoria

Utställningen

En unik naturupplevelse - en dramatisk historia

Söderfjärden är en ovanlig plats på vår jordmeteorian_fran_faltet_thumb.jpg

  • en unik meteoritkrater som uppkom i en våldsam krasch för minst 520 miljoner år sedan
  • en sällsynt tydlig kratergryta fylld med avlagringar
  • idag en torrlagd jordbruksslätt och ett paradis för fåglar

meteoria_besokare_thumb.jpgI Meteorians utställning berättas kraterns spännande historia med
en intensiv och färgsprakande multimedia, med lärorika ljusskåp,
borrkärnor, meteoriter, fågelljud och historiska jordbruksredskap.

Utställningen finns sedan år 2008n i och kring en typisk österbottnisk stockria som flyttats till platsen.

Namnet Meteoria är en nykonstruktion av meteorit + ria.

I två nybyggda lador finns sedan år 2018 två kompletterande utställningar - i meteoritladan med uppvärmning och året-om-användning finns sällsynta kraterstenar och meteoriter från hela världen och i jordbruksladan visas gamla redskap och maskiner som använts i jordbruket på Söderfjärden under 1900-talet.